Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

pudlo
16:36
pudlo
16:35
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viairmelin irmelin
pudlo
16:34
3898 9368 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl

April 29 2015

pudlo
19:47
3015 4c3b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasober sober
pudlo
19:47
5413 b466
pudlo
19:39
6840 2f60
Reposted fromkaiee kaiee via1923 1923

April 24 2015

pudlo
16:34
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viainaya inaya
pudlo
16:34
3015 4c3b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl

April 14 2015

pudlo
16:57
2032 6e34
Reposted fromLisikont Lisikont viapl pl

April 09 2015

pudlo
16:32
0131 52ed
Reposted frommayhos mayhos viairmelin irmelin

March 31 2015

pudlo
20:57
3907 2e13 500
i know it's just wrooong, but did make me chuckle
Reposted fromhalucine halucine viapl pl

March 23 2015

pudlo
22:52
Reposted frommajkey majkey viapl pl

March 17 2015

pudlo
20:24
1257 61ce 500

March 14 2015

pudlo
09:34

March 06 2015

21:26
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

February 26 2015

pudlo
07:41
9804 069d
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viasober sober
pudlo
07:34
Reposted fromredux redux viasober sober

February 03 2015

pudlo
19:10
5302 d76e 500
normalnie cartman
Reposted fromkaiee kaiee viaZielaczek Zielaczek

January 31 2015

pudlo
09:29
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapl pl
pudlo
09:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl